ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

 EKPTWSH

Έκπτωση για τα μέλη μας!

Για τους εγγεγραμμένους πελάτες υπάρχει έκπτωση, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών αγορών: 
2η αγορά - 3%
3η αγορά - 5%
4η αγορά - 7% (από αυτό το σημείο διατίθεται μόνιμη έκπτωση στον αγοραστή)